Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

15 Agustus 2018 14:29:13 WIB

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK DESA GILANGHARJO

  • Pembina        : Lurah Desa Gilangharjo 

  • Ketua             : Hj. Puji Astuti, SH

  • Sekretaris      : 1. Purwanti

                                  2. Tri Siwi Handayani

                                  3. Henny Indriana

  • Bendahara     : 1. Mawanti

                                  2. Sri Puningsih

  • Pokja - Pokja :

Pokja I:

Ketua         : Rusliyanti

Sekretaris  : Bety Firmansih

Bendahara : Hartini

Anggota     : 1. Poniyem

                     2. Mardinah

                     3.Sumarsih

                     4. Wargiyem

                     5. Ristiyani

                     6. Sumarsih

                     7. Mariawati

                     8. Surati

Pokja II:

Ketua               : Emi Sugiarti, S.Ag

Sekretaris        : 1. Bernadeta Sumarjiati

                           2. Tutut Tin Kurnia Sari

Bendahara       : Sudarmini, SH

Anggota           : 1. Setyaningsih

                           2. Hj. Indimiyati Sardjono

                           3. Sumaryani

                           4. Partini

                           5. Winarni

                           6. Dwi Chasanah

                           7. Sriwanti

                           8. Jumirah

                           9. Umi Narsih

                         10. Yuni Asih  

Pokja III :

Ketua               : Sulistyowati

Sekretaris        : Sumaryanti

Bendahara       : Puji Wiratmi

Anggota           : 1. Siti Rahayati

                           2. Pujiyanti

                           3. Tumisah

                           4. Triatmi

                           5. Wening

                           6. Murjilah

                           7. Yainatun

Pokja IV  :

Ketua                : RR. Indhah Wahyuningsih

Sekretaris         : Siti Fatimah

Bendahara        : 1. Wiwik Ertanti

                            2. Margini

Anggota            : 1. Tasiyem

                            2. Daroyah

                            3. Sumartini

                            4. Hartini

                            5. Murjinem

                            6. Wiwik Kurniati